dinsdag 13 september 2011

Familiewapens

De impact van familiearchieven richt zich doorgaans niet op de dragers van de familienaam die een conglomeraat aan stukken hebben nagelaten. Belangrijker is de fixatie van hun woongebied, hun economische belangen en het sociale en familiaire netwerk.
Bij adellijke geslachten zoals Van Brakell (waarvan het archief zich in het Gelders Archief bevindt) is bovendien het verzamelen van heraldisch-iconografische afbeeldingen van aangetrouwde families en de daar weer aan verwante geslachten altijd een dankbare hobby geweest. Zo zien we hier op het  afgebeelde contactblad een klein deel van de aanwezige ingekleurde familiewapens uit de genealogie Van Beaumont, door huwelijk verwant aan Van Brakell, en daarom ook aanwezig in het archief van de laatstgenoemde familie.

Geen opmerkingen: