dinsdag 30 augustus 2011

Heren en graven van Culemborg

Al vele jaren behoort het archief van de heren en graven van Culemborg tot de meest geraadpleegde archieven van het Gelders Archief. En terecht, want de families die eeuwenlang dit graafschap bezaten hadden ook talrijke bezittingen elders in Gelderland, Utrecht, Holland en Duitsland.
Macht en aanzien zorgden ook voor een talrijk nageslacht uit bastaardij. De mannelijke nakomelingen uit buitenechtelijke relaties konden vrij eenvoudig worden geplaats in allerlei regionale en plaatselijke bestuursfuncties, en menig genealogische onderzoeker werd daardoor bovendien een goede kans geboden om via de 'natuurlijke' weg het pad van de grafelijke afstamming te bereiken, en daarmee een bont scala van middeleeuwse vorstenhuizen, en jawel, ook van de nog steeds tot de verbeelding sprekende Karel de Grote.
Wat niet iedereen weet is, dat een gedeelte van het archief nooit is ontsloten. In 2011 is daarom een aanzet gegeven om een gedeelte van het ongeïnventariseerde archief in beeld te brengen. Het levert intussen mooie vondsten op, zoals de hier getoonde en in druk uitgegeven Almanach pour l'an de grace, met daarin de astrologische voorspellingen van de volstrekt onbekende wiskundeleraar François Commelet uit Bassigny (Champagne), van rond de helft van de 17e eeuw. De resultaten van de aanvullende inventarisatie van het rijke archief van de heren en graven van Culemborg zullen in het laatste deel van 2011 op internet terug te vinden zijn.

Geen opmerkingen: