woensdag 14 september 2011

Familiewapens (2)

In het oude adellijke geslacht van Rhemen hebben gedurende de 17e en eerste helft van de 18e eeuw enkele familieleden zich opgeworpen tot de meest vooraanstaande Gelders-Overijsselse genealogen van hun tijd. Daar waar met name in het Sticht (Utrecht) de naam Booth een bekende klank had, was voor het oostelijk deel van Gelre en in het noorden grenzende Overijssel de naam Van Rhemen voor genealogisch onderzoek naar oude, meestal voorname, geslachten van belang.

Naast de vele (fragment)genealogieën bevindt zich in de collectie van Rhemen op het Gelders Archief ook een groot aantal wapentekeningen. Vaak in zwart-wit en schetsmatig, maar ook vaak ingekleurd en van geoefende heraldische tekenaars. We tonen hier twee voorbeelden van minder talentvolle tekenaars, zoals de beroemde 17e eeuwse tekening van de schele ridder op zijn bont versierde paard.
Maar we tonen ook een pagina uit een wapenboek waar aandacht is geschonken aan de dekkleden, maar waar het aan de kennis van de schildhoofden blijkbaar heeft ontbroken.

Geen opmerkingen: