zondag 22 juli 2012

Zomercollega's

Ze vallen de gemiddelde bezoeker van de studiezaal van het Gelders Archief niet op: de kinderen van het reguliere personeel. Het is een goede gewoonte geworden dat op het moment dat hun ouders aan vakantie denken, het nageslacht denkt aan een zomerbaantje voor enkele weken. Dat zorgt er voor dat men ze vanaf juni kan aantreffen aan de receptie en op de studiezaal als depotassistent. Daarnaast zijn er de voor het publiek onzichtbare taken zoals conservering door sealen, verpakken, controleren en invoeren van (nadere) toegangen, en elke andere vorm van ondersteuning aan het toegankelijk maken van bestanden in dit archief. De kinderen van, leren zo een beetje te begrijpen waar hun vader of moeder zich in het dagelijks leven mee bezig houdt, en dat de faciliteiten prima zijn leert hier de foto van Francine Ahoud, die zich voor haar werkzaamheden heeft gevestigd achter het bureau van de op vakantie zijnde algemeen directeur.

donderdag 19 juli 2012

Zegelproject Gelders Archief

Binnen niet al te lange tijd zal door het Gelders Archief worden onderzocht of het mogelijk is om een zegelproject op te starten waarbij naast het fotograferen van familiewapens ook de heraldische beschrijving , de voerder(s) van het wapen en de bronnen in een database kunnen worden verwerkt, die vervolgens op internet te raadplegen zal zijn. Dit project moet in zekere zin een vervolg worden op het inmiddels afgesloten zegelproject, dat grofweg de 13e tot de 16e eeuw omspant, en ongeveer 5500 zegelbeschrijvingen met foto’s heeft opgeleverd. Het nieuwe project zal een recentere insteek hebben, waardoor de geur van adel geringer zal worden en de vindkansen voor de ‘gewone’ burger aanzienlijk zal toenemen. Als voorbeeld dient hier het wapenzegel van Gerrit van Eck (ook gespeld als: Ek en Eek), diaken van het kerspel Ede, in een akte van 19-5-1782. (Bron: Gelders Archief, 0614 Huis Kernhem, inv.nr. 1013).

donderdag 5 juli 2012

Huis Kernhem (Ede)

Voor het mooie hoeft men het gebouw niet te bezoeken. Het middeleeuwse slot Kernhem bij Ede is reeds meer dan 200 jaar geleden afgebroken en op de fundamenten is korte tijd later een wat degelijk uitziende edelmanswoning in classicistische stijl herbouwd. Aan Kernhem zijn van oudsher familienamen verbonden die een bekende klank hebben binnen de Gelderse adel, zoals Van Arnhem, Van Wassenaer en Van Heeckeren. Net als een aantal andere kastelen heeft Kernhem ook een tamelijk omvangrijk archief nagelaten dat in het Gelders Archief berust. De inventarisatie daarvan lag in handen van meerdere personen, maar is tot op dit jaar nooit helemaal voltooid.
Met name de stukken over de parochiekerk van Ede en het beheer over de Roekelse, Wekeromse en Edese bossen bleven vele jaren vrijwel onaangeroerd op de plank liggen. De foto van een plukje van dit onbeschreven materiaal wordt binnenkort uniek, omdat het de bedoeling is dat alle losse stukken zullen worden verstopt in zuurwerende archiefdozen. Na de voltooiing van het inventarisatieproject zal de inventaris van het archief Huis Kernhem ook op internet worden aangepast.
Voor wie de romantiek zoekt van een oud slot komt bij huis Kernhem op het gelijknamige landgoed onder Ede bedrogen uit. In 1803 verrees op de fundamenten van het oude kasteel een nogal zakelijk ogend classicistisch herenhuis, dat dan wel weer gelukkig tot op de dag van vandaag valt te aanschouwen. Aan het oude huis waren namen verbonden die binnen de Gelderse adel een bekende klank hadden, zoals Van Arnhem, Van Wassenaer en Bentinck.
Het was een goede gewoonte dat dergelijke huizen borg stonden voor een nalatenschap in de vorm van een archief, en het Gelders Archief beheert dan ook een tamelijk omvangrijk huisarchief van Kernhem. Aan de inventaris van dit archief is lang en door velen gewerkt, en ondanks het feit dat deze tegenwoordig op internet beschikbaar is, waren er anno 2012 nog steeds meerdere meters die op enige vorm van ontsluiting wachtten.

Huis Kernhem

Voor wie de romantiek zoekt van een oud slot komt bij huis Kernhem op het gelijknamige landgoed onder Ede bedrogen uit. In 1803 verrees op de fundamenten van het oude kasteel een nogal zakelijk ogend classicistisch herenhuis, dat dan wel weer gelukkig tot op de dag van vandaag valt te aanschouwen. Aan het oude huis waren namen verbonden die binnen de Gelderse adel een bekende klank hadden, zoals Van Arnhem, Van Wassenaer en Bentinck. Het was een goede gewoonte dat dergelijke huizen borg stonden voor een nalatenschap in de vorm van een archief, en het Gelders Archief beheert dan ook een tamelijk omvangrijk huisarchief van Kernhem.
Aan de inventaris van dit archief is lang en door velen gewerkt, en ondanks het feit dat deze tegenwoordig op internet beschikbaar is, waren er anno 2012 nog steeds meerdere meters die op enige vorm van ontsluiting wachtten. Die meters worden op dit moment geïnventariseerd en hebben betrekking op de omvangrijke administraties van de gemeenschappelijke gronden in de Edese en Wekeromse Bossen.
Daarnaast komen er ook stukken in beeld die betrekking hebben op de parochiekerk van Ede en een aantal daarin gefundeerde vicarieën. Op de tweede foto ziet men bovendien een uitstervend fenomeen: de bewaring van archivalia in papieren omslagen en in portefeuilles die los op de plank liggen. Op korte termijn moet daaraan een einde worden gemaakt en dienen alle stukken in zuurarme en in stemmig bruin gekleurde archiefdozen te worden bewaard.

Huis Kernhem