donderdag 19 juli 2012

Zegelproject Gelders Archief

Binnen niet al te lange tijd zal door het Gelders Archief worden onderzocht of het mogelijk is om een zegelproject op te starten waarbij naast het fotograferen van familiewapens ook de heraldische beschrijving , de voerder(s) van het wapen en de bronnen in een database kunnen worden verwerkt, die vervolgens op internet te raadplegen zal zijn. Dit project moet in zekere zin een vervolg worden op het inmiddels afgesloten zegelproject, dat grofweg de 13e tot de 16e eeuw omspant, en ongeveer 5500 zegelbeschrijvingen met foto’s heeft opgeleverd. Het nieuwe project zal een recentere insteek hebben, waardoor de geur van adel geringer zal worden en de vindkansen voor de ‘gewone’ burger aanzienlijk zal toenemen. Als voorbeeld dient hier het wapenzegel van Gerrit van Eck (ook gespeld als: Ek en Eek), diaken van het kerspel Ede, in een akte van 19-5-1782. (Bron: Gelders Archief, 0614 Huis Kernhem, inv.nr. 1013).

Geen opmerkingen: