donderdag 5 juli 2012

Huis Kernhem

Voor wie de romantiek zoekt van een oud slot komt bij huis Kernhem op het gelijknamige landgoed onder Ede bedrogen uit. In 1803 verrees op de fundamenten van het oude kasteel een nogal zakelijk ogend classicistisch herenhuis, dat dan wel weer gelukkig tot op de dag van vandaag valt te aanschouwen. Aan het oude huis waren namen verbonden die binnen de Gelderse adel een bekende klank hadden, zoals Van Arnhem, Van Wassenaer en Bentinck. Het was een goede gewoonte dat dergelijke huizen borg stonden voor een nalatenschap in de vorm van een archief, en het Gelders Archief beheert dan ook een tamelijk omvangrijk huisarchief van Kernhem.
Aan de inventaris van dit archief is lang en door velen gewerkt, en ondanks het feit dat deze tegenwoordig op internet beschikbaar is, waren er anno 2012 nog steeds meerdere meters die op enige vorm van ontsluiting wachtten. Die meters worden op dit moment geïnventariseerd en hebben betrekking op de omvangrijke administraties van de gemeenschappelijke gronden in de Edese en Wekeromse Bossen.
Daarnaast komen er ook stukken in beeld die betrekking hebben op de parochiekerk van Ede en een aantal daarin gefundeerde vicarieën. Op de tweede foto ziet men bovendien een uitstervend fenomeen: de bewaring van archivalia in papieren omslagen en in portefeuilles die los op de plank liggen. Op korte termijn moet daaraan een einde worden gemaakt en dienen alle stukken in zuurarme en in stemmig bruin gekleurde archiefdozen te worden bewaard.

Geen opmerkingen: