donderdag 5 juli 2012

Huis Kernhem (Ede)

Voor het mooie hoeft men het gebouw niet te bezoeken. Het middeleeuwse slot Kernhem bij Ede is reeds meer dan 200 jaar geleden afgebroken en op de fundamenten is korte tijd later een wat degelijk uitziende edelmanswoning in classicistische stijl herbouwd. Aan Kernhem zijn van oudsher familienamen verbonden die een bekende klank hebben binnen de Gelderse adel, zoals Van Arnhem, Van Wassenaer en Van Heeckeren. Net als een aantal andere kastelen heeft Kernhem ook een tamelijk omvangrijk archief nagelaten dat in het Gelders Archief berust. De inventarisatie daarvan lag in handen van meerdere personen, maar is tot op dit jaar nooit helemaal voltooid.
Met name de stukken over de parochiekerk van Ede en het beheer over de Roekelse, Wekeromse en Edese bossen bleven vele jaren vrijwel onaangeroerd op de plank liggen. De foto van een plukje van dit onbeschreven materiaal wordt binnenkort uniek, omdat het de bedoeling is dat alle losse stukken zullen worden verstopt in zuurwerende archiefdozen. Na de voltooiing van het inventarisatieproject zal de inventaris van het archief Huis Kernhem ook op internet worden aangepast.

Geen opmerkingen: