vrijdag 20 mei 2011

# 20 Footnote

Amerikaanse archiefbronnen worden op deze site op een heldere en prettige manier aangeboden. Lekker downloaden is doorgaans voorbehouden aan betalende abonnees en het ‘sociale’ aspect zit hem hierin dat men aan vermelde namen en gebeurtenissen foto’s en verhalen kan toevoegen. De interface bij dit alles is werkelijk prachtig te noemen en het almaar ter beschikking komende materiaal blijft verlokken om de site regelmatig te blijven controleren op nieuwe updates.
Tot zover het positieve verhaal. Dan het volgende. In de introductie tot dit ‘ding’ wordt gesteld dat genealogen met Amerikaanse roots Footnote het werk kan vereenvoudigen, en dat de kans groot is dat ook één van ‘jouw’ voorvaderen daarin zijn sporen heeft nagelaten. De schrijfster van dit stuk dat op de algemene pagina van 23-dingen gepubliceerd is, slaat de plank een beetje mis. Al zou iemand zelf of diens (voor)vader een Amerikaan zijn, dan liggen de roots uiteindelijk toch echt binnen een paar generaties ergens buiten de VS, of er moeten hier indianen worden bedoeld. De Amerikaan zoekt in Footnote op naam en tracht naast het vinden van verwanten in zijn eigen land de persoon te vinden die ooit de grote oversteek heeft gemaakt. Want dan wordt hem/haar duidelijk waar de roots liggen.
Van de indicering van met name de US census van 1930 is veel werk gemaakt. Wie echter een naam invoert krijgt bovendien te maken met veel hits die naar gescande documenten leiden. Proef op de som: (men raadt het al) ik vul Aholt in, met als gevolg 849 hits. Zozo, dat gaat goed zou je denken, maar dat valt tegen. De census-records kloppen doorgaans wel, maar de scans van kranten en andere stukken leveren niet de gewenste resultaten op. Want wie het document opent leest bv. ‘A. Holtz’, ‘Abgeholt’ en ‘whole’. En als ik de naam Demmink invul is het eerste wat ik in werkelijkheid tegen kom: ‘Dimmick’. Dat OCR-verhaal van eerder blijft dus van kracht. Ik schat in dat van mijn 849 Aholt-hits er ongeveer 150 kloppen. Zoiets heet een povere score te zijn, zeker als je bedenkt hoe lang je bezig bent om die 849 verwijzingen te controleren.
Wat Amerikaanse bronnen voor genealogie betreft kan Footnote nog lang niet tippen aan de site van Ancestry, waar de naam Aholt (net zo onrealistisch) bijna 7000 keer voorkomt in een bestand van (naar eigen zeggen) meer dan 6 miljard gescande documenten. De kracht van Footnote ligt voorlopig meer op andere terreinen van de nationale geschiedenis van de VS.

Geen opmerkingen: