vrijdag 19 juni 2015

Bij het passeren van 200 leden van een familypage op Facebook

Vandaag was het dan zover. Het magische ledental van deze familiesite passeerde de 200. Niet spectaculair zal men zeggen, maar ondanks het feit dat deze familie bekend is onder zoveel verschillende namen, is het wereldwijde aantal bescheiden te noemen. Bovendien wonen de leden in slechts drie landen: Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten. Het Amerikaanse aandeel is het grootst, waardoor de voertaal veelal Engels is. De jongste leden zijn 8 en het oudste lid 95 jaar oud. De pagina vormt ook een plek waar oude en nieuwe foto's elkaar afwisselen, familieberichten vinden hier naast de lokale media een extra platform en archiefvondsten, films en krantenberichten worden geïnteresseerden onder de aandacht gebracht. Aanvankelijk was deze Facebookpagina voor iedereen openbaar, maar commerciële en andere discutabele lieden konden vrijelijk gebruik maken van het posten. Derhalve is in 2014 een ballotage ingevoerd en worden sindsdien in voorkomende gevallen aanmelders gevraagd om hun relatie tot de familie.

Geen opmerkingen: