maandag 18 april 2011

# 13 & 14 Wiki

Samen werken aan een document of website wordt hiermee bedoeld. O.m. aantrekkelijk omdat iedereen aan een produkt iets kan toevoegen, wijzigen en verwijderen, en dat er geen kennis van HTML voor nodig is.
Wat kan dit voor de archiefsector betekenen? Als zo vaak kan het antwoord luiden: veel en weinig. Veel omdat het de ruimte schept om (samen met anderen) aan een mooi produkt te werken. Inhoudelijk schaven en uitbreiden van de kennis over iets, net zolang totdat een zekere mate van perfectheid wordt bereikt. Zo kan men bv. aan de slag met het transcriberen van (lastige) teksten en het determineren van afbeeldingen op foto's. Alle hulp van derden kan hier nuttig zijn. Een stapje verder wordt al lastiger: de samenwerking tussen de Tilburgse collega's en de NGV in het project Geboren in 1809 heeft een grappige opzet, maar heeft vervolgens ook te kampen met inhoudelijke problemen. Want aan Wiki wordt doorgaans geen einddatum van inleveren verbonden. Het onderwerp pruttelt op die manier nog heel lang op een gaspitje en het bewaken van de kwaliteit is - zoals wel vaker -ronduit lastig. Een ander probleem is het bepalen van een goed onderwerp om Wiki erop los te laten. Dat de Archiefwiki zich o.m. bezig houdt met de archiefterminologie is begrijpelijk. Of dat onderwerp in het huidige tijdsgewricht nuttig is, is een tweede. Inventariseren is haastwerk geworden waarbij de wat ambtelijk aandoende beschrijvingsconstructies meer en meer de rug worden toegekeerd. Bovendien krimpt het aantal inventarisatoren, mede omdat nieuwe collega's in het arbeidsveld vaak met een boog om dit vakonderdeel heen kunnen lopen. Dat was vroeger op het roemruchte Woudschoten in de Zeister bossen wel anders, sprak deze ouwe man.
Dat (bijna) iedereen maar in Wiki-produkten kan rommelen is niet altijd prettig. Waarheden kunnen daardoor ook tot halve waarheden en onwaarheden worden gereduceerd. Discussie ligt op de loer, en we kennen allemaal wel voorbeelden waarbij bv auteurs inbreuk plegen op onwelgevallige tekstfragmenten. Tenslotte: het ontbreken van HTML-kennis kan toch best een probleem zijn. De site van Wikipedia roept vaak om het aanmaken van links, lijsten, grafieken en afbeeldingen die best wel wat méér vereisen dan een basis tikvaardigheid.
We sluiten niet in mineur af, en wel omdat Wiki veel moois kan toevoegen aan ons toch al rijke leven. Zoals de site van Wikimedia Commons. Een vrijplaats voor open uitwisseling en deling van informatie.

Geen opmerkingen: